ASSET POINT
HOMEWIE IS ASSETPOINTTRAININGENCONTACT

MEER INFORMATIE OVER HET PROGRAMMA 'DE BASIS VAN LEIDINGGEVEN'


Les Verder
MEER INFO OVER OF AANMELDEN TOPSPORT VOOT BESTUURDERS' - LEES VERDER

Assetpoint is het bureau voor het opleiden van uw interne trainers en acteursexpertise.

Wij selecteren, leiden op en ondersteunen een aantal van uw medewerkers in het kunnen organiseren en uitvoeren van communicatiegerichte trainingen.

Zo heeft u als organisatie altijd en tegen zeer lage kosten de benodigde trainersexpertise tot uw beschikking

Simple Modal Window | Close it
info & aanmelden

TRAININGSPROGRAMMA 'DE BASIS VAN LEIDINGGEVEN'
Iedere leidinggevende krijgt er mee te maken, een slecht-nieuwsgesprek, disciplinegesprek of verzuimgesprek. In totaal draait het comuniceren van een leidinggevende vaak om het kwalitatief goed kunnen voeren van een 10-tal gesprekssoorten.

Het leren kennen en kwalitatief goed kunnen uitvoeren van deze gesprekssoorten is het doel van dit trainingsprogramma. Het programma bestaat uit een tweetal groepsbijeenkomsten van ieder 1 dag en een aantal individuele trainingssessies. Assetpoint maakt voor de individuele trainingssessies gebruik van het trainingsconcept TrainingsMoment.


DE BASIS VAN LEIDINGGEVEN.
Wordt meerdere keren per jaar gehouden als open-inschrijfprogramma.
Natuurlijk is ook een in-company uitvoering mogelijk.
Voor informatie over de mogelijkheden en de kosten neemt u contact met ons op.Aanmelden? Vul onderstaand formulier in!
Voornaam:
Achternaam:
Functie:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Naam organisatie:
Straat en huisnummer:
Postcode en plaats:
Website organisatie:
Uw eventuele vragen of opmerkingen:
Overeenkomst bij aanmelden
1. Na ontvangst van uw gegevens sturen wij u een factuur toe voor de desbetreffende activiteit.
2. Na ontvangst van uw betaling door Assetpoint bent u aangemeld.
3. Plaatsing voor de activiteit vindt plaats in volgorde van ontvangen betaling (aanmelding) tot aan het maximum aantal deelnemers.
4. Indien u bent aangemeld en geplaatst voor de activiteit dan ontvangt u hiervan schriftelijk of per e-mail bericht.
5. Indien u zich aanmeldt en niet kunt worden geplaatst voor de activiteit dan wordt het van u ontvangen bedrag door Asssetpoint aan u terugbetaald op hetzelfde rekeningnummer als waarvan we uw betaling mochten ontvangen
6. Wanneer u uw aanmelding tot 14 dagen voor aanvang van de activiteit annuleert wordt 50% van het bedrag door Assetpoint in rekening gebracht.
7. Bij annulering binnen 14 dagen voor de uitvoeringsdatum vindt geen restitutie meer plaats.
8. U kunt in dit geval wel uw deelnamerecht overdragen aan een ander.
9. Assetpoint houdt zich het recht voor tot 10 dagen voor aanvang de betreffende activiteit te annuleren.
10. Indien Assetpoint de activiteit annuleert wordt een alternatieve datum geboden. U kunt dan aangeven of u op deze datum wilt deelnemen of dat u uw deelname wenst te annuleren.
11. Wanneer u om redenen genoemd bij punt 9 annuleert wordt het gehele bedrag door Assetpoint aan u terugbetaald op hetzelfde rekeningnummer als waarvan we uw betaling mochten ontvangen.


sluit formulier